Header ADS

Son Dakika

31 Mart 2020 Salı

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor.Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzinde 10, motorinde ise 8 kuruşluk indirim öngörülüyor.

Son olarak dün de benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Merkez Bankası'ndan koronavirüse karşı ilave tedbirler

Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıkladı.Merkez Bankası, mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla TL cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Krediler için toplam 60 milyar TL limit belirlenirken, bu limitin 20 milyar lirası Türk Eximbank, 30 milyar lirası kamu bankaları, 10 milyar lirası ise diğer bankalar aracılığıyla yapılacak kredi kullanımlarına tahsis edildi.

TCMB, Eximbank dışındaki bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilerin asgari yüzde 70’inin KOBİ’lere tahsis edileceğini duyurdu. Firma bazında azami kredi tutarları, KOBİ’ler için 25 milyon Türk lirası, diğer firmalar için ise 50 milyon Türk lirası olarak belirlendi.


İşte yeni tedbirler ve ayrıntıları

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada koronavirüsün olumsuz etkilerine karşı alınan yeni tedbirler şöyle sıralandı:

"Koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan tedbirler 17 Mart 2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Aynı amaç doğrultusunda

(i) Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasası likiditesinin desteklenmesi yoluyla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine

(ii) bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetimlerinde esnekliğin artırılmasına

(iii) reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamının sağlanmasına ve salgın nedeniyle etkilenen mal ve hizmet ihracatçısı firmaların KOBİ odaklı yaklaşımla geniş kapsamda desteklenmesine yönelik aşağıdaki ilave tedbirler alınmıştır:

2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde belirlenmiş limitler çerçevesinde yürütülen Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyü doğrudan alım işlemleri önden yüklemeli olarak gerçekleştirilebilecek ve gerektiğinde söz konusu limitler piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir. Bu işlemlerle, piyasa derinliğinin artırılması, varlık fiyatlamalarının sağlıklı gerçekleşmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması yoluyla parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Geçici bir süre için, Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan satın aldıkları DİBS’leri TCMB tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar dâhilinde TCMB’ye satma veya Piyasa
Yapıcılığı sistemi kapsamında APİ çerçevesinde tanınan likidite imkânını belirli oranlar dâhilinde artırma olanakları sağlanacaktır.
Böylelikle, İşsizlik Sigorta Fonu’nun likidite ihtiyacının piyasa işleyişi üzerindeki olası etkileri sınırlandırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu DİBS alımları, APİ portföyü için belirlenmiş olan limitlerin dışında değerlendirilecektir. Bu işlemlere ilişkin detaylı bilgilendirme ve kriterler ilgili taraflara ayrıca yapılacaktır.

TCMB bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası ve döviz işlemleri çerçevesinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin teminat havuzuna dâhil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kıymetlerin teminata kabul edilmesi, benzer nitelikteki ihraçların likiditesinin artmasına ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkıda bulunacak, bankalara Türk lirası ve döviz piyasa likidite yönetimlerinde sağlanan esnekliği artıracaktır. Teminata kabul edilecek kıymetlere dair kriterler ve söz konusu imkâna dair limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Reel sektöre kredi akışının kesintisiz sürmesi amacıyla yürürlüğe konulan hedefli ilave likidite imkânlarında limitler artırılacaktır. Bu kapsamda sağlanan 91 güne kadar vadeli repo ve 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap hedefli likidite imkânlarına ek olarak 6 ay vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap ihaleleri düzenlenecek olup bu vadedeki ihalelerle ilgili bankalara
TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 125 baz puan altında faiz oranı üzerinden ABD doları, euro veya altın karşılığı Türk lirası likidite sağlanacaktır.

Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılmasına karar verilmiştir. Türk lirası cinsi reeskont kredileri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde kullandırılacaktır:
a. Krediler için toplam 60 milyar Türk lirası limit belirlenmiştir.

b. Bu limitin 20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 30 milyar Türk lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla yapılacak kredi kullanımlarına tahsis edilmiştir.

c. Eximbank dışındaki bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilerin asgari yüzde 70’i KOBİ’lere tahsis edilecektir.

d. Firma bazında azami kredi tutarları, KOBİ’ler için 25 milyon Türk lirası, diğer firmalar için ise 50 milyon Türk lirası olarak belirlenmiştir.

e. Kredi imkânından yabancı para reeskont kredisi kullanabilen firmalar ile yurt dışına yönelik müteahhitlik hizmeti sunan firmalar ve uluslararası fuarlara katılım sağlayan firmalar yararlanabilecektir.

f. Kredilere TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı uygulanacaktır.

g. Aracı bankaların komisyon oranı azami 150 baz puan olabilecektir.

h. Krediler, azami 360 gün vadeli olacak, ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü ile 1 Mart 2020 tarihindeki istihdam düzeyinin kredi vadesi süresince muhafaza edilmesi koşulu karşılığında kullandırılacaktır. "

30 Mart 2020 Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 500 milyar TL'ye çıktı

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, karar kapsamında kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar TL'den 500 milyar TL'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarıldı.

Karar kapsamında ayrıca, yatırım kredileri için ana para ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen bir yıllık süreye, ihtiyaç duyulması halinde bir ay ilave yapılması hüküm altına alındı. Karara göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme imkanı tanındı.


12 MİLYON TL'DEN 35 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI

Her bir yararlanıcı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek kefalet limiti; gerçek kişi yararlanıcılar da 100,000 TL olarak tespit edilirken, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL'den 35 milyon TL'ye, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldı.

KEFALET LİMİTİ 31 ARALIK'A KADAR

Ancak karara eklenen bir geçici maddeyle, kefalet limitlerinin 31 Aralık'a kadar; KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 50 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon TL olarak uygulanması hüküm altına alındı.

Diğer bir geçici maddeye göre, kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde; kararın (b) bendi kapsamında kullanıcının vergi dairesine ve SGK'ya vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun %20'sini aşmaması şartıyla öncelikle olarak ödenmesi şartı da 31 Aralık'a kadar aranmayacak.

Bankacılık sektörünün net karı iki ayda yüzde 133 arttı

Bankacılık sektörünün net karı Ocak-Şubat döneminde yüzde 133 artışla 15.13 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Şubat verilerine göre, aynı dönemde bankacılık sektörünün kredileri de yüzde 4.4 artışla 2.77 trilyon liraya çıktı.

Bu dönemde bankacılık sektörünün toplam aktifleri de yüzde 4.9 artışla 4.71 trilyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu ise, Aralık sonundaki yüzde 18.40 olan düzeyinden, Ocak'ta yüzde 18.42'ye yükseldikten sonra, Şubat sonunda yüzde 17.71 düzeyine geriledi.

29 Mart 2020 Pazar

Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! 2 gün şartı getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bankaların ticari müşterilere yönelik bazı işlem ücretlerinin yeniden belirlenme usullerinde değişiklik yapıldı. Buna göre ; sözleşme formunda belirlenen ücretlerde yapılacak artışlar, uygulanmaya başlanmadan en az iki iş günü önce ticari müşteriye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla bildirilecek.

Bankaların ticari müşterilere yönelik bazı işlem ücretlerinin yeniden belirlenme usullerinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; bankalar ticari müşterilerine yönelik işlem ücretlerinde değişiklik yaptığında bunu değişiklik gününü de işleyerek sürekli olarak internet sitelerinde ilan edecekler.İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN O KARAR:

MADDE 1 – 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, mali kuruluşlar hariç olmak üzere ticari müşterilere bankalarca sunulan ürün ve hizmetlerden alınabilecek ücretleri kapsar.

(2) Bankalar aracılığıyla kullandırılan Merkez Bankası kaynaklı reeskont ve avans kredilerine ilişkin alınabilecek ücretler bu Tebliğ kapsamı dışındadır. Münhasıran kıyı bankacılığı yapan bankaların, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun çoğunluk hissesine sahip olduğu bankaların sunduğu ürün ve hizmetler karşılığında alabilecekleri ücretler bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

(3) Bankaların yurt dışında bulunan şubeleri, ATM’leri ve benzeri nitelikteki işlem noktaları bu Tebliğ kapsamı dışındadır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Referans oran: 32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan, en son ilan edilen referans orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenen ve Merkez Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilen oranı,”

“j) Ticari müşteri: Bankalar tarafından ürün veya hizmetlerin sunulduğu, 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/7)’in dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan finansal tüketiciler dışında kalan Türkiye’de yerleşik kişileri,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin azami tarife ve diğer güncel bilgiler internet sitelerinde; açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir bir şekilde bankalarca ilan edilir. İlan edilen bilgilerde değişiklik olması hâlinde değişikliğin yapıldığı tarihe de yer verilerek internet sitesi güncellenir.

(2) Bankaların ücretlere ilişkin bilgileri, toplu olarak erişilebilecek şekilde internet sitesinde Birliklerce yayımlanır.

(3) Bu Tebliğ ile azami sınır getirilmiş ücretler hariç olmak üzere ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin azami tarifelerde değişiklik olması hâlinde, söz konusu değişiklikler uygulamaya konulmadan önce Merkez Bankasınca belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkez Bankasına bildirilir. Bildirilen azami tarifelerin üzerinde herhangi bir ücret tahsil edilemez.

(4) Bu Tebliğin ekinde yer alan kategoriler kapsamındaki özel ürün ve hizmetler ile söz konusu kategoriler dışındaki ürün ve hizmetler karşılığında alınabilecek ücretlerden, niteliği gereği genele ilan edilebilir olmayıp müşteriye/işleme özgü belirlenen ücretler Merkez Bankasınca uygun görülmesi halinde, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki ilan ve bildirim yükümlülüklerinden istisna tutulabilir.

(5) Ticari müşterilerle yapılacak sözleşmelerde, sözleşme kapsamında sunulacak ürün ve hizmetler karşılığında tahsil edilecek ücret kalemlerinin adı ve tanımı ile azami ve varsa asgari tarifesini içerecek şekilde bilgilendirme formu hazırlanmak zorundadır. Bilgilendirme formu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bilgilendirme formu ticari müşteriye, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla iletilir.

(6) Bankaca bir ürün veya hizmetin sunulmasından önce ticari müşteriye tahsil edilecek ücret tutarına ilişkin, işlemin gerçekleştirildiği kanalın yapısına uygun yöntem ve araçlarla bilgi verilmesi şarttır. Bu işlemlerin şubede gerçekleştirilmesi halinde, bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için, işlem sonrasında verilen dekont veya işlem fişinin ticari müşterice imzalanmış olması yeterlidir. Belli bir süre boyunca aynı ücretin uygulanacağı standart nitelikteki ürün ve hizmetler karşılığında alınacak ücretler için bahse konu bilgilendirmenin yalnızca ilk ürün ve hizmetin sunulmasından önce yapılması yeterli olup, bu süre içerisinde ürün ve hizmetlerin sunulmasından önce ayrıca bildirimde bulunma şartı aranmaz.

(7) İşlem fişi üzerinde ücret bilgisine açıkça yer verilir. İşlem anında verilecek işlem fişi, ekstre, sözleşme ve bilgilendirmeye ilişkin diğer evrak ayrıca ücretlendirilemez ancak üçüncü kişilere ödenen tutarlar tahsil edilebilir. İşlem anı dışında geçmişe dönük olarak müşteri talebine binaen verilecek bilgilendirmeye ilişkin evrakın ücretlendirilmesinde 18 inci madde hükümleri geçerlidir.

(8) Bankada hesabı bulunmayan ticari müşterilerce gerçekleştirilen işlemlerde, ücrete ilişkin bilgilendirme, işlemin yapıldığı kanala uygun bir şekilde işlem anında yapılır. Bu işlemlerin şubede gerçekleştirilmesi halinde, bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için, işlem sonrasında verilen dekont veya işlem fişinin müşterice imzalanmış olması yeterlidir.

(9) Bankalar ticari müşterilerin onayını almaksızın yaptığı bildirimlerden ücret alamaz. Ticari müşterinin onayı alınarak yapılan bildirimler için alınacak ücret, üçüncü kişilere ödenen tutarı aşamaz. İlgili mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve işlemlerden maliyetleri kadar ücret alınabilir.

(10) Ticari müşterinin bilgilendirilmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirildiği hususunda ispat yükü bankalara aittir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “listelenen ücret kalemleri ile aynı nitelikte olmamak kaydıyla,” ibaresinden sonra gelmek üzere “doğrudan veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Sözleşme veya eki olan bilgilendirme formunda belirlenen ücretlerde yapılacak artışlar, uygulanmaya başlanmadan en az iki iş günü önce ticari müşteriye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla bildirilir. 5 inci maddenin altıncı fıkrasında düzenlenen, belli bir süre boyunca aynı ücretin uygulanacağı bildirilmiş olan standart ürün ve hizmetler karşılığında alınacak ücretlerde yapılacak artışlar, uygun yöntem ve araçlarla ticari müşteriye en az iki iş günü öncesinden bildirilir. Artırımlar geçmiş döneme uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinde yer alan “kapsamı” ibaresi “kapsamındaki akreditif ile banka kabul ve avali” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bankalar kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerini iki ayrı alt kalem olarak sınıflandırır. Kredi tahsis ücretleri dış ticaret kapsamında yer alan tüm gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere kredi riski oluşturabilecek tüm kredi limitlerine karşılık alınır. Kredi tahsis ücretleri tahsis edilen kredi limitinin on binde yirmi beşini, kredi kullandırım ücretleri ise kullandırılan kredinin yüzde birini geçemez. Kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilir. Kullandırım ücreti rotatif krediler için dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk eder. Rotatif kredilerin kullandırım ücreti, ilgili üç aylık dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesinin on binde yirmi beşini geçemez. Söz konusu kullandırım ücretinin üç aydan kısa süreli dönemler için tahsil edilmesi durumunda azami oran, on binde yirmi beş oranının ilgili dönemin üç aylık döneme oranlanmasıyla hesaplanır.

(2) Tahsis edilen toplam kredi limiti değişmediği veya limit güncelleme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamaz. Limitin güncellenerek artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilir.

(3) On binde yirmi beş azami kredi tahsis ücreti yıllık olup, bir yıldan kısa süreli limit tahsislerinde kredi tahsis azami ücret sınırı, limit tahsis süresinin ay sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır. Bir yıldan uzun süreli limit tahsislerinde kredi tahsis ücreti yıllık olarak alınır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Mevduat, katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları” olarak, birinci fıkrasında yer alan “mevduat ve katılım fonu” ibaresi “mevduat, katılım fonu ve kıymetli maden depo” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Aynı gün içerisinde aynı hesaba, isme veya karta aynı hesaptan, isimden veya karttan ayrı ayrı yapılan para transferi işlemlerinde, alınacak EFT/Havale ücretinin hangi sınır dilimine tekabül edeceği, transfer edilen toplam tutar üzerinden belirlenebilir. Bu şekilde gerçekleşen işlemlerden alt sınır dilimi kapsamında ücretlendirilen işlemler için alınan ücretler, toplam tutarın üst sınır dilimine girmesi nedeniyle alınabilecek ilave ücretler belirlenirken dikkate alınır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan “1.3.2. Nakdi Kredi-Taahhüde Uymama Ücreti” ibaresi “1.3.2. Taahhüt/Taahhüde Uymama Ücreti” olarak, “3.1. Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)” ibaresi “3.1. Tedarikçi Finansmanı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)” olarak, “3.1.1. DBS Ücreti” ibaresi “3.1.1. Tedarikçi Finansmanı ve DBS Ücreti” olarak, “3.1.2. DBS Dönem Ücreti” ibaresi “3.1.2. Tedarikçi Finansmanı ve DBS Dönem Ücreti” olarak, “3.2. Mevduat ve Katılım Fonu” ibaresi “3.2. Mevduat, Katılım Fonu ve Kıymetli Maden Depo Hesapları” olarak, “3.2.1. Para Yatırma/Çekme Ücreti” ibaresi “3.2.1. Para ve Kıymetli Maden Yatırma/Çekme Ücreti” olarak ve “3.2.2. Başka Kuruluş Aracılığıyla Yapılan İşlemler Ücreti” ibaresi “3.2.2. Başka Kuruluş ATM’leri/Ortak ATM’lerden Yapılan İşlemler Ücreti” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Tebliğ 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

HABER7

Dünya borsaları desteklerle "nefes aldı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler sürerken, dünya borsaları; hükümetler ve merkez bankalarının aldığı tedbirlerle bu hafta pozitif bir seyir izledi
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını, kısa sürede küresel piyasaları da negatif etkileyerek dünya Borsalarının zor günler geçirmesine neden oldu.Virüsün yarattığı belirsizliklerin etkisiyle sert düşüşlerin görüldüğü dünya borsalarında kayıplar yüzde 30'a yaklaşırken, bu kayıpların önüne geçebilmek için birçok tedbir alınmaya başlandı. Bu süreçte hükümetler ve merkez bankaları, virüsün günden güne daha da artan olumsuz etkilerini azaltmak için yeni önlem paketlerini hayata geçirdi.

Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" varlık alımı adımı ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından cuma günü onaylanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi, bu hafta dünya borsalarında pozitif seyrin görülmesini sağladı.

- Parasal genişleme adımı ve 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi

Kovid-19 salgınının ekonomik aktivite üzerinde yarattığı riskleri hafifletmek için bu ay içerisinde 2 kez faiz indirimine giden Fed, aynı zamanda 2008 küresel finansal kriz döneminde hayata geçirilen parasal genişlemeye yönelik uygulamaları da yeniden başlattı.

Küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için 14 merkez bankasıyla geçici swap hattı oluşturan Fed, en son aldığı önlem kapsamında da piyasaların sorunsuz şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğinin sağlanması amacıyla hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alımı yapacağını duyurdu. Fed'in açıkladığı teşvikler küresel risk iştahında artışlara neden oldu.

Fed'in aldığı tedbirlerin yanı sıra hafta boyunca ABD Senatosu ile Temsilciler Meclisi'nde görüşmeleri süren ve cuma günü ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi de piyasalardaki olumlu seyirde etkili oldu.

ABD tarihinin en büyük ekonomik destek paketi olarak tanımlanan paketle, ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılması öngörüldü.

Bu kapsamda, belli bir gelirin altında kalan vatandaşlara bir defaya mahsus 1.200 dolarlık nakit yardımı yapılması, küçük ve orta ölçekli işletmelere 377 milyar dolarlık teşvik fonu dağıtılması ve büyük ölçekli firmalara işçi çıkarmamaları, çalışanların özlük haklarında geriye gitmemeleri veya üretimlerini başka ülkelere kaydırmamaları için 500 milyar dolarlık kaynak sağlanması planlandı.

- Fed'in adımları ve teşvik paketiyle borsa ralli yaptı

Fed'in adımları ve ekonomik teşvik paketiyle ABD borsalarında bu hafta 1933 yılından bu yana en hızlı günlük yükselişler görüldü.

Hafta boyu pozitif bir seyir izleyen Dow Jones endeksi, yüzde 12,84, S&P 500 endeksi yüzde 11,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 9,05 değer kazandı.

Söz konusu borsaların yılbaşından bu yana gösterdikleri performansa bakıldığında ise Dow Jones endeksinin yüzde 24,18, S&P 500 endeksinin yüzde 20,40 ve Nasdaq endeksinin de yüzde 16,39 değer kaybettiği görüldü.

Analistler, Dow Jones endeksinin, ABD Başkanı Trump'ın göreve geldiği günden bu yana sağladığı kazancı Kovid-19 krizinde kaybettiğini belirtti. Trump görevini devralmadan önce, 19 Ocak 2017'de 19.732,4 puanla kapanan Dow Jones endeksi, 23 Mart'ta 18.213,65 puana kadar düştü.

- Artan risk iştahı Avrupa'da etkisini gösterdi

Virüsün etkisiyle zor günler geçiren Avrupa kıtasında da hükümetler ve merkez bankaları önemli tedbirler aldı. Özellikle vaka ve ölüm sayısındaki artışlarla kötü günler geçiren Avrupa'da borsalarda sert satışlar görüldü.

Bu olumsuzluklara karşın Fed'in attığı adımların küresel piyasalarda yarattığı iyimserlik, Avrupa borsalarında da bu hafta yükselişlere sebep oldu.

Kıtanın virüsten dolayı en zor durumda ülkesi olan İtalya'da MIB 30 endeksi, bu hafta risk iştahının artmasıyla yüzde 6,93 değer kazandı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olarak gösterilen Almanya'da DAX 30 endeksi, bu dönemde yüzde 7,88 yükseliş kaydetti.

Bu yılın başlarında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere'de virüs kabinede de görülmeye başladı. Bu haberlerin olumsuz etkisiyle İngiltere'de FTSE 100 endeksinde haftanın son işlem günü sert satışlar görüldü. Bu sert satışlara karşın endeks, haftayı yüzde 6,16 değer kazancıyla tamamlamayı başardı.

Avrupa borsalarının yılbaşından bu yana olan performansına bakıldığında ise İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 28,43, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 27,30, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 26,94 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 27,21 değer kaybederek yatırımcılarını üzdü.

- Asya da en iyi performans Japonya'dan

Küresel piyasalarda artan risk iştahı kendini Japonya borsasında da gösterdi. Bu hafta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 17,14, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,98 değer kazandı.

Virüsün ilk çıktığı yer olan Çin'de Şanghay bileşik endeksi bu dönemde yüzde 0,97 yükselirken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

Bu borsaların yılbaşından bu yana performanslarına bakıldığında ise Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 27,73, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 18,04, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 16,69 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 9,11 değer kaybetti.

- BIST 100 endeksi, yüzde 2,71 yükseldi

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan önce 101.000 seviyelerinde olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, virüsün yarattığı belirsizliklerin etkisiyle gerilemeye başladı.

Bu süreçte 82.000 sınırını test eden BIST 100 endeksi, yurt içinde ve dışında alınan önlemlerin etkisiyle kayıplarının bir kısmını telafi etti. Bu hafta karışık bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,71 değer kazancıyla tamamladı. Endeks, yılbaşından bu yana ise yüzde 22,98 değer kaybetti.

Başlıca dünya borsalarının bu hafta ve yılbaşından bu yana performansları şöyle (yüzde):


Başlıca dünya borsaları
Bu hafta performansı
Yılbaşından bu yana performansı
Asya borsaları
 
 
Çinde Şanghay bileşik endeksi
0,97
-9,11
Japonya'da Nikkei 225 endeksi
17,14
-18,04
Hong Kong'da Hang Seng endeksi
2,98
-16,69
Hindistan'da Sensex endeksi
-0,34
-27,73
Avrupa borsaları
 
 
İngiltere'de FTSE 100 endeksi
6,16
-26,94
Fransa'da CAC 40 endeksi
7,48
-27,21
İtalya'da MIB 30 endeksi
6,93
-28,43
Almanya'da DAX 30 endeksi
7,88
-27,30
New York borsaları
 
 
Dow Jones endeksi
12,84
-24,18
S&P 500 endeksi
11,57
-20,40
Nasdaq endeksi
9,05
-16,39
Borsa İstanbul
 
 
BIST 100 endeksi
2,71
-22,98
 

TCMB: İlk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, “Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz” dedi. Özbaş, tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali alınmadığını da kaydetti.Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş yaptığı açıklamada,  “Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz” dedi.

Özbaş'ın açıklamalarından satır başları:

* Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık.

* Avrupa'daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Orta Doğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak.

* Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi.

* Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır.

27 Mart 2020 Cuma

Borsa Yatırım Fonları kapanış seansına dahil edilecek

Borsa İstanbul, Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem gören Borsa Yatırım Fonlarının (BYF), 30 Mart'tan itibaren kapanış seansına dahil edileceğini duyurdu.Borsa İstanbul'un internet sitesinde yer alan duyuruda, "BYF'lerin 10.00-18.00 saatleri arasındaki sürekli işlem yöntemine ilave olarak kapanış seansına (kapanış fiyatından işlemler aşaması da dahil olmak üzere) dahil edilmesine (açılış seansına dahil edilmeyecektir) ve uygulamanın 30 Mart'tan itibaren devreye alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AA

Covid-19 Koronavirüs Türkiye Resmi Web Portalı Açıldı

En güncel bilgilerin yer aldığı Covid-19 Korona virüs hakkında Türkiye ve Dünya'da en son durumların yer aldığı resmi web sitesi yayına geçti.bunun yanında sitede Online Koronavirüs testi, yetkinlikler, bilimsel kaynaklar, klinik çalışmalar, korunma ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgiler yer alıyor..


https://covid19.tubitak.gov.tr/

26 Mart 2020 Perşembe

Binance Visa kart çıkartıyor

Yapılan duyuruya göre Binance Card çok yakında geliyor.


Coinbase Card’ın benzeri sekilde çalışması beklenen kripto para kartı, tüm dünyada ödemelerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak. Kartın görüntüsü incelendiğinde ise “VISA” logosu göze çarpmakta. Bu sayede Visa anlaşmalı tüm işyerlerinde online ve offline ödemeler gerçekleştirilebilecek. Kartın ise 15 $’lık tek seferlik bir ücreti bulunmakta.Makalede bulunan açıklamaya göre Binance Card, bildiğiniz bir debit kart olarak işlev görecek. Yapılan harcamalarınızın karşılığı Binance Card App üzerindeki bakiyenizden düşmüş olacak. Böylece günlük hayattaki ödemelerinizi Binance Card aracılığı ile kripto paralarınızla gerçekleştirebileceksiniz.

Açıklamaya göre ödemelere Bitcoin (BTC) ve Binance Coin (BNB) ile gerçekleştirilebilecek. Kart başvuruları ise aktive edilmiş durumda.23 Mart 2020 Pazartesi

Akbank'tan Koronavirüs ile Mücadelede Ekonomiye Destek!

Akbank, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle toplumsal mücadeleye destek vermek üzere aldığı ekonomik önlemleri açıkladı.Akbank'tan yapılan açıklamaya göre;

Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecektir.
Mobil, Internet Şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz olarak yapılabilecektir.
Müşterilerimizin ATM’lerimizden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5.000 TL ve ek olarak Akbank Mobil’den QR kod ile ücretsiz 5.000 TL olmak üzere 10.000 TL’ye çıkarılmıştı. Bu uygulamanın süresi 30 Nisan’a kadar uzatılmıştır.
Ayrıca müşterilerimizin Ortak ATM’lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz hale getirilmiştir.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak ve hep birlikte mücadeleye destek vermek için kurum olarak süreci yakından takip ediyor, gerekli önlemleri hızla hayata geçiriyoruz. 72 yıldır Türkiye’ye inanan ve hiçbir konuda desteğini esirgemeyen Akbank, bu dönemde de müşterilerinin yanında olacak ve her türlü ilave tedbirleri hızla almaya devam edecektir.

Tüketici Güven Endeksi Mart’ta yüzde 1,7 arttı

Mart ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre %1,7 oranında arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %1,7 oranında arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %1,7 oranında arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 78,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 76,8 iken, Mart ayında %2,3 oranında artarak 78,6 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 75,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75,9 iken, Mart ayında %0,5 oranında azalarak 75,6 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 57,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Şubat ayında 53,8 iken Mart ayında %7,2 oranında artarak 57,6 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 21,2 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayında 22,5 iken, Mart ayında %5,8 oranında azalarak 21,2 oldu.

22 Mart 2020 Pazar

Kamu bankaları 9da açılacak

Türkiye Bankalar Birliği koronavirüs salgını nedeniyle bankaların mesai saatlerini kısaltarak 12.00-17.00 çekti. Özel bankalar personeline mesajla bu kararı bildirirken, kamu bankaları Bankalar Birliği kararına uymayacaklarını bildirdiler.
Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Engin Kaya, personele bir mesaj atarak  mesai saatini 09.17.00 olarak açıkladı.

Engin Kaya personele şu mesajı attı:
"Merhaba Arkadaşlar,  Bankalar Birliği bankaların 12.00-17.00 arasında çalışanlarına dair tavsiye kararı aldı. Ancak, kamu bankaları bu zor  dönemdeki stratejik önemleri nedeniyle normal mesaiye devam etme kararı aldı.

Medyada duyulan haberler sebebiyle mesaiye geç başlama yoluna gidilmemelidir. Bankamızca aksi yönde bir duyuru yapılmasığı sürece mesai saatleri eskisi gibi uygulanacaktır."

TBB karar aldı: Korona nedeniyle bankaların mesai saati değişti

Türkiye Bankalar Birliği bankaların çalışma saatlerini kısıtlayarak yeniden düzenledi. İşte yeni mesai saatleri:

Koronavirüsün yayılması ile birlikte bankalar kendi çaplarında tedbir alırken, Türkiye Bankalar Birğini tüm bankaların mesai saatlerini kısıtlayarak değiştirdi. 

TBB'nden bankalara gönderilen kararda yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.Bankalar Birliği'nin açıklaması aynen şöyle:

Toplum sağlığının korunmasi icin Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen  gerekli önlemler uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir,
bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir,

şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tebdirler alınabilecektir,

yüksek rikli ve  kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir,

bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir.

Müşterilerimizin bankaların  açıklamalarını takip etmeleri, işlemlerinde dijital kanalları kullanmaları salgınla mücadeleye çok önemli destek olacaktır.

Kamuoyunun, toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi açısından zorunlu görülen bu önlemleri ve uygulamaları anlayışla karşılayacağına, bu sayede salgının yayılmasının önlenmesine birlikte katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği

20 Mart 2020 Cuma

SPK'dan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), "Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği"nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Değişiklik kapsamında, zamanaşımına uğrayan varlıkların Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne intikali ve satışına ilişkin bir maddede düzenleme yapıldı.
Böylece yeni madde yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Yetkili merciler tarafından üzerine bloke, haciz veya tedbir konulan hesaplarda zamanaşımı süresi bunların konulduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin, haczin veya tedbirin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder. Ergin olmayanlar adına açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.”

Değişiklik öncesi ilgili maddenin son cümlesi, "Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar." şeklindeydi.

19 Mart 2020 Perşembe

Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartı geçici olarak kaldırıldı

Bakan Selçuk, "Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık"Bakanlığın açıklaması şöyle:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli promosyonunda taahhüt şartının geçici olarak ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk, "Yeni tip koronavirüse karşı aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak." dedi.

Promosyonda taahhüt şartının kaldırılması için bankalara yazı gönderildi

Bakan Selçuk, "2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği, emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamıyordu. Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara yazı gönderdik." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, "Kamu bankalarımız 76 yaş üstü emeklilerimize aylıklarını evlerinde ödeyebilecek"

Aylığını farklı bankaya taşımak isteyenlerin aktarma yapabileceğini de bildiren Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar." hatırlatmasını yaptı.

Benzin ve motorine yeni indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası bu gece yarısından itibaren benzine 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), benzin ve motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldığı duyuruldu. Benzinde indirim 16 kuruş, motorinde ise 20 kuruş olacak.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 20/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 16 Motorinde 20 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

TCMB'nin Net Döviz Rezervi 2,86 Milyar Dolar Azaldı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 2 milyar 857 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 37 milyar 180 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 13 Mart ile sona eren haftada 34 milyar 323 milyon dolara geldi.Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 2 milyar 665 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 75 milyar 140 milyon dolar olan rezerv, 13 Mart ile sona eren haftada 72 milyar 475 milyon dolara geldi.

Banka'nın altın rezervi 31 milyar 695 milyon dolardan 31 milyar 690 milyon dolara, toplam rezervi 106 milyar 835 milyon dolardan 104 milyar 165 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Banka'nın döviz rezervi 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar  ve altın rezervi 25 milyar 79 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Alman ekonomisi resesyona giriyor

Almanya`da geçen ay 96 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, martta 1991`den bu yana puan olarak en büyük düşüşü kaydederek 87,7`ye geriledi. Ifo Başkanı Clemens Fuest "Özellikle şirketlerin beklentileri, daha önce hiç olmadığı kadar karardı. Alman yöneticiler arasındaki mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler de önemli ölçüde kötüleşti. Alman ekonomisi resesyona giriyor" dedi.Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mart ayı Almanya İş Anketi öncü sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, şubatta 96 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, bu ay koronavirüsün etkisiyle 87,7 puana geriledi. Söz konusu  azalış, puan olarak 1991'den bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçerken, endeks de Ağustos 2009'dan beri en düşük seviyesine geriledi.

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi ise bu dönemde 93,2 puandan 82'ye geriledi. Mevcut Durum Endeksi de 99 puandan 93,8 puana düştü.

"MEVCUT DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KÖTÜLEŞTİ"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın büyük ölçüde kötüleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncü Ifo İş Dünyası Endeksi, şubatta 96 puandan martta 87,7 puana düştü. Bu, puan olarak 1991'den beri en büyük düşüş olurken, endeks de Ağustos 2009'dan beri en düşük seviyesine geriledi. Özellikle şirketlerin beklentileri, daha önce hiç olmadığı kadar karardı. Alman yöneticiler arasındaki mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler de önemli ölçüde kötüleşti. Alman ekonomisi resesyona giriyor."

Corona virüsün küresel etkileri nedeniyle uzmanların çoğu, ihracat odaklı olan Alman ekonomisi için bu yıl önemli bir ekonomik gerilemeden endişe duyuyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, 2009 finansal krizinde yüzde 5,6  küçülmüştü.

Öte yandan, Ifo, 1949'dan beri yayımlanan Ifo İş Dünyası Endeksi sonuçlarını corona virüs salgını nedeniyle olağan dışı durum göz önüne alınarak ilk kez öncü verilerle yayımlandığını duyurdu. Nihai veriler, 25 Mart'ta  yayımlanacak.

Almanya'da ekonomi, geçen yıl yüzde 0,6 büyümüştü. Hükümet, corona virüs salgını öncesi büyümenin bu yıl yüzde 1,1'e yükselmesini bekliyordu.

Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri; bankacılık sektörünün mevduat, kredi ve menkul kıymet kalemlerinin yanında, para arzı büyüklüklerini de gösteren istatistiki tablolardan oluşmaktadır.Yayımlanan tüm istatistik sunumları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden yapılan işlemleri içermektedir.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Bakan Albayrak: Virüs nedeniyle birkaç hafta durgunluk riski var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Virüs nedeniyle birkaç hafta durgunluk riski var. Olası nakit sıkışıklığı için 3 aylık bir pencere açtık" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Virüs nedeniyle birkaç hafta durgunluk riski var. Olası nakit sıkışıklığı için 3 aylık bir pencere açtık" dedi.

Albayrak NTV canlı yayınında yaptığı açıklamadan başlıklar şöyle:

"Emekli maaşının arttırılması 650 bin kişiye destek verdi. İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. İhtiyaç dahilinde kılcal damarlara dokunacağız"

Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanması söz konusu olacak.

Dün açıklanan paket iş dünyası ile istişare sonucu oluşturuldu

- Sürecin tahmin edilebilirliği hala keskin ve net bir yorumla tespit edilemedi

- Türkiye olarak işin sağlık ve ekonomik boyutunu yakından takip ediyoruz

- Bu dinamik bir süreç, bu sürecin etkilerini kimse kestiremediği için dinamik bir şekilde yakından takip edeceğiz

- Çok dinamik, etkili, hızlı adımlar atmamız gereken canlı bir süreç

- Önümüzdeki birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor

- Oluşabilecek nakit akışı, sıkışıklığı giderebilecek bir üç aylık pencere açtık

- Likidite ihtiyacı, maliyeti, kullandırılma kanallarının altyapısının oluşturulması ile likidite sorunu oluşturmayacak güçlü bir paket

- Bu 3 aylık süreçte piyasada ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak

- MB'nin daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek

-Yaklaşık 650 bin 1500 TL altında alan emeklinin maaşı bu seviyeye çıkarılarak destek sağlanıyor

-3 Aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL likidite olacak

Birçok sektörün de işsizlik fonu üzerinden kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanacak

İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir

Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok

Birçok belirsizlik olmasına rağmen 2020 hedefleri için tutturma konusunda bir endişe yaşamıyoruz
Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı, en güçlü giren ülkelerden biri, bu süreçten de en pozitif kazanımlarla çıkan ülke olacak.

Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı, en güçlü giren ülkelerden biri, bu süreçten de en pozitif kazanımlarla çıkan ülke olacak

İş korona pandemisinden korku pandemisine gittiği için bir öngörülemezlik var

(Sokağa çıkma yasağı) Gündemimizde böyle bir durum söz konusu değil

Sakin, sükunetle ve sabırla pik dönemine kadarki süreci geçtikten sonra normalleşme süreci başlayacak, Çin'de bu durumu gördük

"Şu anda bütçe riski yok, Türkiye ekonomisi bu süreçten en pozitif çıkan ülke olacak."

Nakit Kraldır

Yeni tip korona virüsü piyasaları sallamaya devam ediyor. Genel itibari ile kafa karışıklığının oluşturduğu yüksek oynaklık ve panik halinde oluşan fiyatlamaların negatif etkisi hemen hemen her finansal enstrüman üzerinde hissedilmeye devam ediliyor. Küresel ölçekte finansal sıkılaşmanın önünü alabilmek ve bu sayede kredi aktarım mekanizmasındaki bozulma nedeniyle ekonomide ‘Ani Duruş’ riskini bertaraf etmek amacıyla küresel merkez bankaları ardı ardına faiz indirimleri ve yüklü ölçekte varlık alım programları açıklıyorlar. Tabii krizin temelinde ekonomik gerekçelerin olmaması nedeniyle genişleyici para ve maliye politikalarının finans piyasaları üzerinde net bir pozitif etkisinin görülmediğini izliyoruz. Bu durum ise oldukça normal… Çünkü sorunun temelinde sağlığa ilişkin endişeler bulunuyor. Karantina önlemleri ve ticari mekanların kapatılması, insanların evden çıkamaması gibi gelişmeler yüksek likiditenin olumlu etkisinin görülmesini engelliyor. Küresel ölçekte oluşması kesin olan resesyon ise hisse senedi piyasalarında çöküşlerin oluşmasını sağlıyor. Bunun yanında petrol fiyatlarının da oldukça sert bir geri çekilmeye maruz kalmasını da denkleme ekleyelim.Görüldüğü gibi virüsün etkisi azalmadan piyasalarda rahatlama oldukça zor. Çünkü bu ölçüde bir pandemi tarihte hiç yaşanmadı. Tarihte daha önce oluşan salgın hastalıklar, dünyanın ekonomik ve sosyal olarak bu denli küreselleşmiş olmayan bir ortamında gerçekleştiği için daha bölgesel kalmıştı. Şimdi ise bozulan tedarik zincirlerinin neden olduğu üretim kesintisinden tutun da turizm gelirine kadar genel ve ciddi bir ekonomik krizine neden oluyor. İşte bu neden piyasalarda oluşan yüksek endişe yatırımcıları ‘cash is king’ anlayışına sevk ediyor. Elde bulundurulan varlıklar acele ve panik halinde satılıp nakite geçiliyor. Bu durumda riskten korunma güdüsü ile talep gören altın fiyatlarını da aşağı çekiyor. Ayrıca ABD dolarının küresel ölçekte değer kazanmasını da beraberinde getiriyor.


Altın fiyatlarını yatırımcıların nakite geçme isteğinin yanı sıra düşüren bir diğer unsur da küresel endekslerin çöküşe maruz kalması… Bu sayede teminat tamamlama çağrısına maruz kalan yatırımcılar altında karlı pozisyonlarını kapatarak elde ettikleri nakiti teminatlarını tamamlamak için kullanıyor olabilir.

Peki, altında düşüş devam edebilir mi?

Öncelikle yurt içinde gram altın, USD/TRY paritesinin yükselmesi nedeniyle ons altın gerilese bile 300 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabiliyor. USD/TRY paritesinin 6.42 üzerinde kalabilmesi ile 6.77 olasılığı hala masada. Dolayısıyla TL’de değer kaybının devam etmesi ve ons altın fiyatlarının 1440 desteğinin üzerinde kalıcılık sağlayabilmesi ile yönünü tekrar yukarı çevirmesi sonucu gram altın fiyatlarının yıl içerisinde yükseliş trendine devam edebileceğini düşünüyorum. Bu şartlarda ilk olarak takip edilmesi gereken 330-340 bölgesine yeniden yükseliş kaydedilmesi çok zor olmayacaktır. Eren Can Umut

Emekli promosyon ödemeleri için yeni karar

TBB, promosyon ödemesi taahhütname verme süresinin 30 Haziran'a kadar olan emeklilerden onay beklenmeden promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılacağı açıklamasında bulundu.Türkiye Bankalar Birliği (TBB), promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildiğini bildirdi.TBB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesi taahhütname onayı alınmak koşuluyla yapılmaktadır.

Onay bankalar tarafından şube dışı kanallardan (ATM, İnternet/Mobil Bankacılık, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) alınabilmekle birlikte, emeklilerimizin yoğunlukla banka şubelerini ziyaret ederek onay verdikleri görülmektedir.

Son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, risk grubu içerisinde yer alan emeklilerimizin toplu taşıma gibi kalabalık ortamlara girerek sağlıklarını tehlikeye atmalarını önlemek amacıyla

Promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan maaşını farklı bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını kıstelyevm iade etmek koşulu ile maaşlarını aktarma hakkı her zaman saklı tutulacaktır.”

İngiltere Merkez Bankası piyasaya para pompalayacak

İngiltere Merkez Bankası (Bank Of England), şirketlerin korona kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak için sınırsız para pompalamaya hazır olduklarını açıkladı.


Bugün gazetecilerle biraraya gelen, Mark Carney’den görevi dün devralan bankanın yeni patronu Andrew Bailey, Maliye Bakanı Rishi Sunak tarafından Salı günü sunulan kredi imkanı ile ekonomiye sınırsız miktarda para pompalamak hazır olduğunu söyledi.

Andrew Bailey, hedefin finansal hasarın ‘yıkıcı’ olmaması için ‘rahatsız edici’ boyutta sınırlamak olduğunu belirtti.

Andrew Bailey Pound’un dolara karşı 1,19’un altında hızlı zayıflamasıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ancak Pound’un durumunun önümüzdeki hafta merkez bankasının para kurulu ile olağan toplantısında ele alınması bekleniyor.

Geçen hafta yapılan olağanüstü toplantıda, politika faizi 50 puan düşürülerek yüzde 0,25’e indirilmişti.

18 Mart 2020 Çarşamba

Sanal Dolandırıcılık Oyuna Gelmeyin - Emlak Araç V.b

Aşağıdakilerden birine benzer bir mesaj alırsanız,

Bir dolandırıcıyla karşı karşıyasınız - "Sanal Dolandırıcı"
Dolandırıcılar farklı amaçlarla internete yayılmıştır

İnternete koyduğunuz Emlak ve Araç ilanlarında genelde HürriyetEmlak, Emlakjet gibi sitelerden gelen mesajlar olabilir

Piyango ödülleri, Araba ve Gayrimenkul alımı, Evcil hayvan alımı.

Evinizi arabanızı almak istiyorum diye başlar daha sonra kargo şirketi uluslar arası yardım diye devam eder sizden bir şekilde para isterler ve size daha sonra çok büyük miktarda para kazanacağınızı söylerler ve sizin elinizden ne koparırlarsa kar sayarlar.


  • -Gelen E-Mail İçeriği
Merhaba hayatım,
Bugün siz ve aileniz nasıl, umarım her şey yolunda mı? İlgilendiğim mülkünüzle ilgili e-postalarıma verdiğiniz yanıt için teşekkür ederim, mülkünüzün ayrıntılarını okudum ve beğendim ve fiyatını ödemek için ödemeye hazırım. Ancak, bu ayın ortasına ülkenize gelmem mümkün olmayacak. Ama eğer ayarlanabiliyorsa, gelmeden önce bile ödeyebilirim. O zamana kadar bu mülkü benim için tutabilir misin? Çok güvenilir ve güvenilir bir insan olduğunuzu ve bu nedenle bana yardımcı olacağınızı ümit ediyorum.
Suriye ülkemde devam eden huzursuzluk / savaşın yanı sıra IŞİD terörizm grubunun günlük yaşam saldırıları ve vahşilik nedeniyle ülkenize taşınacağım için bu mülke ihtiyacım olacak. Kocamı ve oğlumun kimyasal saldırısını çoktan kaybettim ve şu anda Esad'ın askeri ve IŞİD terörist grubunun elinde yaşamım risk altında. Sonuç olarak, kimyasal saldırıya uğrayan kocam, ölen kocam Mizrahi Mohammed'in yerine sakladığım 6.8 milyon € 'luk bir paya sahip olduğumu göstermek benim için önemli olacak. Kuveyt'in petrol kasabasında başarılı bir girişimci ve erken ölümünden önce özel olarak altın tozu ve çubuklarındaydı. Ülkemde devam eden huzursuzluk Suriye'yi yapıyordu geleceğimi değiştirmişti ve somut bir anlaşmaya geldiğimizde, yolumu yapıp ülkenizde çok yakında buluşmaya gelene kadar parayı güvenli depolama için size göndereceğim, lütfen bana yardım edin bunu başarmak ve ülkenizde yeni bir hayata başlamak için.
Bildiğiniz ya da bilmediğiniz gibi, ABD ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar, Suriye'de her türlü yatırımı başarılı bir şekilde taşımak veya buradan dünyanın diğer bölgelerine para aktarmak neredeyse imkansızdır. Bu nedenle, Amerika'da bu parayı yatırım yapmam için alabileceğinizin büyük bir güven içinde olmasını umuyorum: Gerçek ve hayali olmayan birini bulmaya karar verdim ve bu yüzden buna gittim kişinin gerçek olduğundan ve hayali olmadığından emin olabileceğim güvenli bir site. Sanırım sana güvenebilirim? Desteğiniz için size toplam tutarın% 10'unu (6,8 milyon Euro) vereceğim; Umarım teklifle adil olurum? Şu anda, bu para nihayet bakımınıza gelene kadar her türlü riski azaltmak için iletişim kurma yöntemime çok dikkat ediyorum. Şimdi neredeyim, sadece e-posta göndermeme izin veren Kızılhaç iletişim tesisleri aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz ve Bab Al Salaam bölgesinde engellendiği ve Esad tarafından engellendiği için ağ olmadığı için şimdi arama yapamıyorum. yıkılan hükümet.
Lütfen bana yardım etmekle ilgileniyorsanız, bu işlemi başarıyla gerçekleştirebilmemiz için ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları size vereceğim. Amerika'dan yardım malzemeleri getiren bir Kızıl Haç jeti yardımıyla Suriye'den ülkenize para göndermenin iyi bir yolu var. Lütfen, yeni bir hayata başlamama yardımcı olabilirsiniz.
Bana yardım edersen sana hayatımı borçlu olurum. Hızlı cevabınızı bekliyorum, böylece sizden dinleme hakkında daha fazla bilgi verebilirim. Lütfen benim için kalacak yer ayırın ve daha önce karşılıklı yardım ve yaşam taleplerimi dikkate alın.
Saygılarımla,
Bayan Qamar Zahra Mohammed

ağıdaki İsimlere ve Mail Adreslerine DİKKAT

Bu isimlere ve mail adreslerinden benzer bir mail alırsanız

1- Mrs Qamar Zahra
Merhaba Mülkünüzü satın almak istiyorum, Ne kadar bana bildiririm Email; zahrah611@hotmail.com Teşekkür ederim. Saygılarımla, Bayan Qamar Zahra Mohammed

2- Hi I am interested in your advert. Kindly write me back in my email (dr.murdockdaniel@gmail.com) so we can discuss further.

3. Mr. Zack Kabre

isimler ve mail adresleri her zaman değişebilir örneğin: Donald Murdock, DOCTOR DONALD, Macdon Daniel

zahrah611@hotmail.com
zahrah.69@hotmail.com
dr.murdockdaniel@gmail.com

Size Gelen Mesajları, İsimleri Ve Mail Adreslerini Bize Bildirin
Yeni kurbanları uyaran e-postaları açıklamaktan mutluluk duyacağız
TEŞEKKÜRLER!

Dünya Resesyonla Mali Kriz Arasında Titriyor

Korona tehlikesi sürdükçe yayınlarımızı çalışma odamdan yapma kararı aldık. Bu video aslında iki bölümlük bir serinin ilki. Türkiye’de neler olabileceğini anlamak için dünya ekonomisi ve finansal piyasaları çok yakından izlemeliyiz. Dünya ekonomisinin bir daralma evresine girdiği kesin. Asıl önemli olan 2008-2009 benzeri büyük bir mali krizi atlatmak mümkün olacak mı? Ben bu soruya cevap verdim. Türkiye’ye döndüğümüzde, bir yanda vaka sayısının artmayacağını temenni ederken, öte yandan dışarıdan vuran turizm ve ihracat şokları ile içeride kısıtlamaların getirdiği talep eksikliği üst üste binince, resesyona doğru yol almamız kesin. Ve lakin TCMB ilk önlem paketini açıkladı, bugün de Başkan Erdoğan bütçe tedbirlerini açıklayacak. Bunlar ne derece etkili olur? Bu sorunun da genel bir cevabını veriyorum.

Atilla Yeşilada

Kredi borçları ertelenecek mi?

Malumunuz, dünyayı adeta esir alan koronavirüs belası çıktığı günden bu yana hepimizin gözü kulağı TV'lerde... Virüsün yayılmasını engellemek için gecesini gündüzüne katan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yapacağı açıklamaları pür dikkat bekliyoruz. Herkes sağlık alanında başarılı bir süreç yönetimi yapıldığını kabul ediyor. Hatta en muhalifi bile Koca'nın çabasını takdir ediyor.Tabii ki, sağlık her şeyden önce gelir. Ama işin bir de ekonomi boyutu var. Biliyorsunuz, küresel salgınla mücadele için alınan önlemlerin büyük kısmı üretim ve ticareti yavaşlattı. Üretimde çarkların durmaması, ticari hayattaki firmaların finansal darboğaza düşmemesi, istihdam kaybının önüne geçilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak liderliğindeki ekonomi yönetimi, bütün sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin de görüşünü alarak titizlikle çalışıp bir paket hazırladı.

Dün virüsün finansal etkilerine karşı alınan önlemleri Merkez Bankası açıkladı.
Faizi tek haneye indirdi, piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmaması için adımlar attı. Bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kapsamlı bir paket açıklanması bekleniyor.
İçinde ne var derseniz...

Öğrendiğim kadarıyla paket üç ayaktan oluşuyor.
 *Vergi
* Kredi
 *İş hayatındaki ödemeler...

Stopaj vergilerinin ve işverenlerin çalışanlar için ödediği SGK primlerinin ertelenmesi planlanıyor. Kredi ödemelerinin 3-6 ay gibi vadelerde ötelenmesi de seçenekler arasında...
Elbette paketteki tedbirler bu saydıklarımla bitmiyor. Daha da fazlasını öğrenmek için bugün herkes saat 17:00'de ekran başına geçsin...
Eminim ki, Türkiye virüsün ekonomiye etkilerini alınacak tedbirlerle bertaraf edecek. Bu süreci hükümet, iş dünyası, çalışanlar olarak el ele vererek, hep birlikte atlatacağız.

Sabah Yazarı Dilek Güngör.

Vergi beyannamesinde kolaylık

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan duyuruda, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1 - 31 Mart tarihlerinde verilmesi gerekiyordu. Geçen yıla ilişkin kazançlara yönelik verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu.

Avrupa Hisseleri Düşüşte; AMB'nin Cephanesi Bitti mi?

Avrupa'da hükümetlerin ve merkez bankalarının yaptığı bazı politika hamlelerinin korona virüs pandemiğinin ciddi bir resesyona yol açmasını durdurmaya yeterli olmayacağına dair endişeler sebebiyle hisse piyasaları bugüne keskin bir düşüşle başladı.
Saat 12:00 itibariyle İngiliz FTSE Endeksi %4,5, Fransız CAC 40 Endeksi %3,6 ve Alman DAX Endeksi %4,4 düşüş yaşadı. Euro Bölgesi geneli Euro Stoxx 50 %3,9 geriledi.

Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann Der Standard gazetesine verdiği röportajda AMB Yönetim Kurulu'nun ekonomiyi canlandırmaya yönelik yöntemlerinin sınırlarına ulaştığını ve korona virüs krizine müdahale etmenin "her şeyden önce" mali politika için bir görev olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası ise nadir görülen bir şekilde bu açıklamalara hızlı bir şekilde cevap verdi ancak Holzmann'ın yorumları AMB Başkanı Christine Lagarde'ın da geçen hafta dile getirdiği, merkez bankalarının virüsün yarattığı çöküşle mücadelede zorlandığına dair söylemi destekledi.

Trump yönetimi dün 1,2 trilyon Dolar'lık bir teşvik paketi oluşturma sürecinde olduğunu açıkladı ve bu paketin içinde ev hanelerine direkt olarak dağıtılacak olan sözde "helikopter para"nın ilk işaretleri de vardı.

Bunun ardında İngiltere özel sektör için 330 milyar Sterlin'lik (400 milyar Dolar) bir kurtarma paketi açıklarken, İspanya da Fransa'ya benzer şekilde acil kredi hizmetleri ve diğer önlemler alınacağını açıkladı.

Ancak bu politikaların yarattığı rahatlama kısa süreli oldu çünkü muhtemel ekonomik zararın boyutuyla kıyaslanıyorlar. ABD ve Avrupa'da ulusal ve yerel hükümetler virüsle mücadele amacıyla restoranları kapatmak ve okulları tatil etmek gibi olağanüstü önlemler alıyor ve insanları evlerinden çıkmamak konusunda uyarıyor.

Kurumsal haberlerde ise İngiltere merkezli banka Barclays 'in (LON:BARC) korona virüs pandemiğinin yarattığı etki sebebiyle bu yıl için belirlediği %10'luk özkaynak verimliliği hedefine ulaşmanın "çok, çok zor" olduğunu açıklaması sonrasında şirket hissesi %3,5 düştü.

İspanyol moda devi Inditex (MC:ITX) ise nakit koruma amacıyla temettü ödemesini duraklatırken, Alman otomobil üreticisi BMW (DE:BMWG) bu yıl için kârda keskin bir düşüş öngörüsünde bulundu.

Bugün yayınlanacak en önemli ekonomik veri, saat 13:00'te yayınlanması beklenen Euro Bölgesi Şubat ayı tüketici fiyatları enflasyonu figürü olacak. Yıllık rakamın %1,2'de sabit kalması bekleniyor ki bu da Avrupa Merkez Bankası'nın %2'ye yakın hedefinin hala çok uzağında.

Korona virüs pandemiğinin yarattığı talep yıkımı ve dünyanın en büyük iki petrol üreticisi olan Suudi Arabistan ve Rusya'nın ABD'li üreticilerden pazar paylarını geri almak adına açtıkları fiyat savaşının yarattığı arz fazlalığı arasında ezilen petrol piyasalarınde elden çıkarmalar devam etti ve 2003'ten beri görülmeyen seviyelere inildi.

Saat 12:00 itibariyle ABD ham petrol vadeli işlemleri %3,0'lık düşüşle varil başına 26,51 Dolar'da işlem görürken bir noktada 26,28 Dolar'a kadar geriledi ki bu Mayıs 2003'ten bu yana en düşük kapanış fiyatı. Küresel benchmark Brent sözleşmesi ise %1,5'lik düşüşle 28,30 Dolar'a geriledi.

Ek olarak, altın vadeli işlemleri %1,9'luk düşüşle ons başına 1.496,20 Dolar'a gerilerken, EUR/USD çifti %0,3'lük düşüşle 1,0961'den işlem gördü.