Header ADS

Son Dakika

1 Aralık 2023 Cuma

Kur korumalı mevduat hesap açma tebliği yenilendi.

Şirketler sadece 30 Haziran 2023 tarihindeki döviz bakiyeleri kadar döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesabı açabilecekler. Sonradan edinilen dövizlere artık ticari Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat "DDKKM" kalktı.

1 Aralık 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32386

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2023/34)

 

MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 30/11/2023, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 30/6/2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

“(5) Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı asgari ve azami faiz oranlarını belirlemeye yetkilidir. Katılma hesabına sağlanacak getiriye ilişkin hususlar ise katılım bankacılığı esasları çerçevesinde Merkez Bankasınca belirlenir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

 

S&P, Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan pozitife çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin kredi notunu teyit ederken not görünümünü durağandan pozitife revize etti.

Raporda politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutmak konusunda ilerleme kaydettiği, Merkez Bankası’nın azalan net Döviz rezervlerinin yavaşça artmaya başladığı belirtildi.

Merkez Bankası’nın Haziran ayından beri politika faizini yüzde 31,5 oranında artırdığı, bu durumun da yurt içi tasarruflarda dolarizasyonu azalttığı ifade edildi.

TÜİK: Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 büyüdü

Türkiye’nin üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan GSYH verilerine göre üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 5,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyrek dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye söz konusu dönemde yüzde 5,9 büyüme performansı gösterdi.

Üçüncü çeyrekte; inşaat yüzde 8,1, sanayi yüzde 5,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5,1, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,7 ve tarım sektörü yüzde 0,3 artarken mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2,5 azaldı. Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar ise yüzde 16,5 arttı.

Ekonomistler ise üçüncü çeyrek dönem için GSYH'ye ilişkin yıllık medyan tahmini yüzde 5,7 yönünde bildirmişti.

İkinci çeyrekte GSYH büyümesi yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

OECD BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisi için 2023 ve 2024 yılları büyüme beklentisini yükseltti.

OECD'nin yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporuna göre, yılın ilk yarısının güçlü geçmesinin ardından ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 4,5'e ulaşması, ardından 2024'te yüzde 2,9'a ve 2025'te yüzde 3,2'ye yavaşlaması bekleniyor.

OECD, Eylül ayında Türkiye'nin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 4,3, gelecek yıl için yüzde 2,6 olarak açıklamıştı.

Sağlık sigortası prim borcu olanlara af geliyor

MECLİS’e sunulan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara af geliyor.

Torba Kanun tasarının yasalaşması halinde ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamından vazgeçilecek. Peki, kimler bu aftan yararlanacak? Detaya girmeden önce genel sağlık sigortası ile ilgili kısa bir

bilgi vereyim.

Nüfusun tamamı zorunlu GSS kapsamında sağlık hizmeti alıyor. Çalışan ve emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı olduklarından bakmakla yükümlü bulundukları kişilerle birlikte GSS kapsamında devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanıyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayanlar, sigortalı işte çalışmayanlar, sigortasız çalışanlar, 18 yaşından sonra eğitime devam etmeyenler, 20 yaşında liseyi bitirip de üniversiteye devam etmeyenler, üniversite mezunu olup da çalışmayanlar da GSS kapsamına giriyor. Bu durumda olanları SGK otomatik olarak GSS kapsamına alıyor ve primleri de kendilerinin ödemesi gerekiyor.

MİLYONLARCA KİŞİ BORÇLU

GSS primleri asgari ücrete göre belirlendiğinden, bu yılın sonuna kadar ödenecek prim tutarı aylık 402 lira, yıllık da 4 bin 802 lira ama 2024’ün başında asgari ücret artacağına göre sağlık prim tutarı da artacaktır.

Primler de ödenmiyorsa, gecikme zammı ve gecikme cezası işletiliyor. Hal böyle olunca da bu kişilerin ciddi miktarda GSS prim borcu bulunuyor. Devletin sunduğu sağlık hizmetinden ya yararlanamıyorlar ya da sınırlı şekilde yararlanıyorlar. Bu şekilde milyonlarca kişinin sağlık prim borcu bulunuyor. Bu arada GSS prim borcu olup olmadığı, e-Devlet’ten öğrenilebiliyor.

Peki, prim borcunu ödeyecek durumda değilseniz ne oluyor? Primlerini ödeyemeyenler gelir testine giriyor, testin sonucuna göre primlerini devlet karşılıyor. Eğer gelir testi sonucu geliriniz, asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa (bugün için bu tutar 4.471 lira) tüm borçlarınız silinecek ve primler devlet tarafından ödenecek.

AFTAN KİMLER YARARLANACAK?

Bugüne GSS prim borçlarına birçok defa af geldi. Hatırlayabildiklerimi sıralayayım. 2017 yılında çıkan afla 2017 Mart ay öncesi GSS prim borcu olanlara af getirildi. Ardından Nisan 2018 öncesi prim borcu olanlara 31 Aralık 2018’e kadar borçlarını ödemeleri halinde gecikme faizi ve gecikme zammı ödemeyeceklerine yönelik bir af daha çıktı. 2021 yılındaki düzenleme ile 2021 Nisan ayı da dahil öncesine ait genel sağlık sigortası prim borcu olanlara yapılandırma fırsatı tanındı. Son olarak da bu yılın başındaki kanun ile Aralık 2022 öncesine ait GSS prim borcu olanlara af getirildi.

Şimdi ise GSS prim borçlarına yeni bir af daha geliyor. Meclis’e gönderilen Torba Kanun ile primini kendi ödeyenler için; önceki yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yapılandırmadan yararlanıp da zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyenlere yönelik yeni bir af daha getiriliyor.

Aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak. Af kapsamında da ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamından vazgeçiliyor.

Hazır yeri gelmişken bir bilgiyi daha paylaşayım. SGK’nın son açıkladığı verilere göre, sosyal güvenlik şemsiyesi dışında olanlardan GSS kapsamında tescili yapılan kişi sayısı 8.9 milyon ve bunların 2 milyonu primlerini kendi ödüyor, 6.8 milyonunun ise primlerini devlet karşılıyor.

11 Mart 2023 Cumartesi

Hisseleri yüzde 60 oranında düşüş yaşayan Silicon Valley Bank, para gönderim işlemlerinde sorun yaşıyor

 ABD'de girişim sermayesi (venture) destekli şirketlerinin desteklediği teknoloji girişimlerinin yarısı, SVB ile çalışıyor.

Teknoloji hisselerine odaklanan Silicon Valley Bank (SVB) dün artan faiz oranları nedeniyle yatırım yaptığı ABD hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin satışında 1.8 milyar dolar kaybettiğini açıkladı. Bununla beraber, banka daha fazla sermaye toplamaya devam ettiğini belirtirken, daha yüksek getirili ürünlere yatırım yaptığını da dile getirdi. 


Mektupta yer alan bilgilere göre yatırım fonu General Atlantic, SVB'yi desteklemek üzere 500 milyon dolar ayırmış durumda. Ancak bu bilgiye rağmen, özellikle geçtiğimiz hafta Silvergate'in tasfiye planlarını paylaşması, Silicon Valley Bank'e dair endişeleri daha da artırdı. Bankanın hisse değerinde yüzde 60 düşüş yaşandı.


Tüm bu yaşanan olayların ardından sermayelerini Silicon Valley Bank'de tutan girişimlerin kurucuları, sermayelerini taşımak üzere harekete geçse de, bekledikleri sonuca ulaşamadıklarını belirtiyor.


Bu konuda açıklama yapan kaynaklardan biri, sermayesini taşımak için farklı tarayıcılar ve uygulamalar kullandığını, ancak tüm bunlara rağmen SVB sitesinin bazı bölümlerinin kapalı olduğunu belirtti. Aynı kaynağın paylaştığı bilgilere göre müşteri destek telefonlarından biri de kapalı. 


Başka bir kaynak; hesap erişim kontrollerinin artık sadece görüntülemeye açık olduğunu ifade etti. Buradan anlaşılacağı üzere kullanıcılar, para çekme ya da havale işlemlerini görse de bu işlemleri gerçekleştiremiyor. Twitter'daki paylaşımlara bakıldığında pek çok kullanıcının online bankacılık portalına giriş yapamadığı görülüyor. 


Konu hakkında deneyimlerini paylaşan bir başka kaynak ise yerel bir temsilciyi aradığını ve böylece SVB'den müşteri desteği alabildiklerini aktardı. Kaynak, temsilcinin kendilerine web sitesine gelen yüksek trafik nedeniyle, sitenin stabil çalışmadığını söylediğini belirtti.  


SVB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre ABD'de girişim sermayesi (venture) destekli şirketlerinin desteklediği teknoloji girişimlerinin yarısı, SVB ile çalışıyor. Buradan hareketle, SVB'de yaşanan gerilimin silikon vadisindeki girişimlerin neredeyse yarısını etkilediğini söylemek mümkün. 


Bütün bu gelişmelere ek olarak milyarder yatırımcı Bill Ackman, eğer özel yatırımcıların SVB'yi bu durumdan kurtarmak için harekete geçmemesi durumunda ABD hükümetini SVB'yi kurtarmaya davet etti. Ackman, bankanın batması ihtimalinin, bankacılık sektörünün geri kalanı üzerinde domino etkisi yaratabileceğini öne sürüyor. 


Merkez Bankası’ndan ihtiyaç kredisi faizine “örtülü üst sınır”

 TCMB, bankalara gönderdiği yazıyla, ticari kredilerin ardından ihtiyaç kredilerine de örtülü faiz üst sınırı getirdi. TCMB’nin referans faizinin üzerinde oluşacak ihtiyaç kredisi faizi uygulayan bankalar, menkul kıymet tutma yükümlülüğüne tabi tutulacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihtiyaç kredilerine dönük yeni bir düzenleme yaptı.


Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen yazıda, ihtiyaç kredilerinde, ticari krediler için uygulanan şekle benzer bir faiz sınırı konulurken, bunun üzerine çıkılması halinde menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirildi.


TCMB’nin gönderdiği yazıya göre, tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde “faiz/kâr payı oranı Merkez Bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranının 1.8 ile 2.0 katı arasında olanlara birinci kademede, 2.0 katından yüksek olanlara ikinci kademede” menkul kıymet tutma zorunluluğu getirildi.


Böylelikle, oto ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde MK kapsamına girmeyecek en yüksek aylık faiz 1.37 seviyesinde olacak. Bu seviyenin (yıllık basit %16.56) üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacak. Mevcut durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık 1.55 ile %2.00 arasında faiz uyguluyor.


Bankalar referans faizin 1.8 ile 2.0 katı arasında faiz uygulaması halinde %20, 2.0 katının üzerinde faiz uygulanması halinde ise %90 menkul kıymet tutmak zorunda kalacak.


Merkez Bankası, daha önce de kredi faizlerinin kendi politika faizine yakın yerde oluşmasını sağlamak adına ticari kredilerde faiz sınırı koymuş, bunun üzerinde kullandırılacak krediler için menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.

9 Mart 2023 Perşembe

Merkez Bankası Döviz Dönüşlü Kur Korumalı Mevduat’da yan yolları tıkadı

 Merkez Bankası (TCMB), bankaların döviz dönüşümlü KKM’de prim uygulamasına son verdi.

Merkez Bankası, bankalara gönderdiği yazı ile döviz dönüşlü kur korumalı mevduat hesabında müşterilere sunulan primin faize eklenmesini istedi.

Bloomberg HT’nin haberine göre Merkez Bankası (TCMB), bankaların döviz dönüşümlü KKM’de prim uygulamasına son verdi. Bankacılık sektörü TL mevduat hedefini tutturabilmek için faiz üst limiti kaldırılan döviz dönüşlü KKM hesapları için müşterilerine farklı avantajlar sunuyordu.

Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre bankaların döviz dönüşlü KKM’ye talebi artırmak için yaptığı yan yollar Merkez Bankası’nın bu kararıyla birlikte kapanmış olacak.

Kaynaklar, bu uygulamaların başında dövize ayrı KKM dönüşüne ayrı TL mevduat faizi oranları uygulaması, aynı bankada TL KKM’nin vadesi dolduğunda döviz alımıyla döviz dönüşlü KKM’ye çevrilmesi, karşılığında TL kredi kullandırılarak yapılan döviz dönüşlü KKM işlemlerinin yer aldığını belirterek Merkez Bankası’nın hesaplamalarında artık bu uygulamaları dikkate almayacağını belirtti.5 Mart 2023 Pazar

Spor hisseleri yatırımcısına şubat ayında kaybettirdi

Spor endeksi, şubat ayında yüzde 9,8 değer kaybetti, Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinin hisseleri geçen ay yatırımcısına kaybettirdi.


Sert dalgalanmaların yaşandığı Borsa İstanbul'da spor şirketlerinin hisseleri de sert düştü.


Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 8 Şubat 2023 tarihinden 15 Şubat 2023'e kadar Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasalarında işlemler durdurulmuştu.


Analistler, deprem sonrası gerçekleşen işlemlerde panik havasının öne çıktığını belirterek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı önlemler sonrasında borsada dengelenme eğiliminin görülmesine karşın spor hisseleri üzerindeki satış baskısının devam ettiğini ifade etti.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da profesyonel ve amatör tüm müsabakaları ertelemişti. Şubat ayında Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 4,5 azaldı.


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ borsada yüzde 6 değer kaybetti.


Yatırımcısına, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret ise borsada yüzde 7,8, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 16,4 kaybettirdi.


Yıl başından bu yana en fazla kazandıran Beşiktaş

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında ise Beşiktaş ve Galatasaray'ın hisseleri yükselirken, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin hisseleri geriledi.Söz konusu dönemde, Beşiktaş yüzde 27,6, Galatasaray yüzde 11,6 kazandırırken, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 23,2, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 26,8 değer kaybetti.


Analistler, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de genel olarak başarılı bir grafik çizdiğini belirtti.


Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, yeşil sahalarda da başarılı bir performans sergiliyor.


Analistler, Fenerbahçe'nin bu yıl borsaya iyi bir başlangıç yapmadığını belirterek, yatırımcısına yılın ilk 2 ayında kaybettirdiğine dikkati çekti.


Ligde zirveden uzakta olan Trabzonspor, borsada da yatırımcısının yüzünü güldürmedi.


En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip olurken, Fenerbahçe, geçen ayı 5 milyar 280 milyon 583 bin TL piyasa değeriyle tamamladı.


Fenerbahçe'yi, 4 milyar 768 milyon 200 bin TL piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 840 milyon TL piyasa değeriyle Trabzonspor, 1 milyar 819 milyon 200 bin TL piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.