Sosyolojinin Alanı ve Yöntemleri

Sosyoloji, toplumun işleyişini, bunlardan doğan olay ve olguları inceler. Sosyoloji aynı zamanda sosyal grupları, gruplar içindeki insanlar arası ilişkileri, sosyal sistemleri ve sistemler arasındaki bağları araştırır. Sosyoloji, toplumsal olayları bilimsel yöntemle inceleyen, toplumsal olaylar arasındaki nedensellik ilişkilerini araştırarak genel sonuçlar ortaya koyan pozitif bilimdir.

Sosyolojinin Alanı

Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Yorum Gönder

Yukarı Çık